Arbetsrättsjurist i Örebro

Få hjälp av specialiserad jurist i arbetsrätt

ARBETSRÄTTSJURIST
Specialicerad på arbetsrätt

Vi ingår numera i Juristkedjan -Klicka på knappen nedan för att komma vidare

Effektiv hjälp i arbetsrätt

Behöver du juridisk hjälp eller rådgivning i arbetsrätt? Välkommen till din Juristkedjan i Örebro. Vi företräder såväl dig som anställd och arbetsgivare i frågor som rör anställningsförhållandet. Varmt välkommen att kontakta oss på för att få inledande rådgivning i ditt ärende.

VI FÖRSVARAR DINA INTRESSEN

När du behöver juridisk hjälp är det viktigt att du väljer en jurist som kan rättsområdet för att dina intressen ska försvaras och tas tillvara på bästa sätt. När du anlitar oss kan du vara trygg med att du får en engagerad och kunnig jurist vid din sida. Vi finns med lokal närvaro i Örebro

Ingen jurist kan hela lagboken eller tillämpad paxis i samtliga rättsområden utantill. En allmänpraktiserande jurist har en bred kunskap på ett flertal områden. En arbetsrättsjurist har en fördjupad kunskap just i arbetsrätten och kan praxis. Därutöver finns ett stort och viktigt kontaktnät som kan vara en stor resurs.

ALLTID PÅ KLIENTENS SIDA

Genom att vi företräder både anställda och arbetsgivare har vi stor erfarenhet av bådas sidor.

Vi hjälper dig som anställd även om du gjort något otillåtet som kommit att påverka din anställning. Vårt uppdrag är att alltid hjälpa dig till båda tänkara lösning

örebro

FÖRHANDLING OCH AVTAL

Vi är proffs på förhandling i området.

VI FINNS NÄRA DIG

Något som vi vet är viktigt när man väljer jurist är att juristbyrån finns lokalt på orten.

KONTAKTA OSS IDAG

Varmt välkommen att kontakta oss idag för att få inledande rådgivning i ditt ärende.


Vi ingår numera i Juristkedjan
Gå vidare här: Juristkedjan Örebro
Vi ingår numera i Juristkedjan ->